Zalaegerszegi Zrínyi Miklós GimnáziumFőoldal - Minősített Tehetséggondozó Műhely

Minősített Tehetséggondozó Műhely

Műhelymunkák
2017/18. tanév
2018/19. tanév
2019/20. tanév
2020/21. tanév
Tehetséggondozó programok
2017/18. tanév
2018/19. tanév
2019/20. tanév
2020/21. tanév
Képzések
2017/18. tanév


Műhelymunkák


2017/18. tanév


2017. november 22.
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita: A hatékony tehetséggondozás kulcsa az érzelmi intelligencia
Hálózati együttműködés a tehetséggondozó intézmények között:
9 iskola tanárai vettek részt a rendezvényen, összesen 76 pedagógus.
Képek

2017. december 14.
Christmas Workshop: Karácsonyi témájú műhelyfoglalkozás angoltanárok (5-12. évfolyamon tanítók) számára
Egy karácsonyi dal bemutatása a 10.b osztály diákjai által: I Want a Hippopotamus for Christmas
Karácsonyi témájú szókincsfejlesztő feladatlapok kitöltése és interaktív feladatok megoldása a jelenlevő kollégák bevonásával, karácsonyi karaoke.
5 iskola tanárai vettek részt a rendezvényen, összesen 20 pedagógus.
Előadó: Adroviczné Tüske Ágnes (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2018. március 27.
XXI. századi fizikai kísérleti bemutató. Mikor szakítsunk a hagyományossal?
Érdekes kísérletek és mérések számítógéphez csatlakoztatható szenzorokkal.

A bemutató célja, hogy a kísérletek mellett bemutassa a számítógéphez köthető szenzorokkal végzett mérések előnyeit és a tanórán történő kiértékelésükben rejlő lehetőségeket.
Négy iskola fizikatanárai vettek részt a rendezvényen.
Előadó: Pálovics Róbert mestertanár (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2018. május 8.
Fári János: Algo-Ritmus (tippek és trükkök tanítóknak)
Helyszín: Eötvös József Általános Iskola (Zalaegerszeg)
Résztvevők: Általános iskolai informatika szakos tanárok a zalaegerszegi tankerület iskoláiból.
Fári János bemutatót tartott a Robotméhecske alkalmazásáról.
Az eszköz használatát a műhelymunka keretében a régió általános iskolai tanárai sajátíthatták el.
Előadó: Fári János (Kecskemét - a Robotcsámborgás kitalálója)
Képek

2018/19. tanév


2018. október 16.
IATEFL Regional Cafe
Adott kulturális témakör bevezetése és feldolgozása különböző/egyéni korcsoportokban és KER szinteken.
Halloween angol nyelvterületeken differenciált oktatása
Résztvevők: 18 angol szakos tanár
Előadó: Zimborás Beatrix
Képek

2018. november 6.
Konfliktuskezelés a tehetséggondozásban
A konfliktus fogalma, fajtái rövid elméleti bevezetés után a hatékony megoldási stratégiák, technikák ismertetése és alkalmazása a résztvevők által hozott esettanulmányok konkrét megbeszélésével.
A konstruktív, erőszakmentes konfliktuskezelés szemléletének erősítése és/vagy formálása.
Résztvevők: 30 pedagógus 6 intézményből
Előadó: Dr. Padányi Zsoltné
Képek

2019. február 19.
Okoseszközök használata. Fejleszt vagy rombol? A függőség kialakulása és megoldásaink
A képernyőzés és a fejlődő idegrendszer. Életkorhoz illő használat. Hogyan válik valaki függővé? A Patkány Hotel-kísérlet, Közösségi média: kapcsolat vagy illúzió? Van védelem? Tanítható? Mire való a gép? Mire való az agy, a képernyő?
Résztvevők: 63 pedagógus
Előadó: Uzsalyné Dr. Pécsi Rita
Képek

2019/20. tanév


2019. szeptember 24.
Okostelefon okos használata a tanórán
A digitális környezet bevonása a tanórai munkába.
Résztvevők: 23 pedagógus
Előadó: Bőczén Csaba
Képek

2019. október 18.
Hogyan kezdjünk programozni?
„Dr. Zsakó László tanár úr az 1980-as évek kezdete óta foglalkozik a személyi számítógépek közoktatásbeli alkalmazása lehetőségeinek kutatásával mind didaktikai-módszertani, mind pedig a legkülönfélébb tantárgyakban való fölhasználásának szempontjából. Részt vesz a Nemzeti alaptanterv (Nat) és kerettantervek több változatának kidolgozásában. Egyetemi oktatási feladatai a tanárszakosokhoz, az informatikusok bevezető programozás tárgyaihoz, valamint az Informatika Doktori Iskolához kötődnek.”
Résztvevők: 23 pedagógus
Előadó: Dr. Zsakó László (egyetemi docens, ELTE)
Képek

2020/21. tanév


2021. március 16.
A tehetség fogalmának fejlődése (ONLINE)
A tehetség definíciója
A rövid történeti áttekintés a tehetség fogalmának változásáról
A különböző tehetségfogalmak és modellek összehasonlítása, vizsgálva a köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket
A serdülőkorú gyermekek probléma mintázata
Résztvevők: 51 pedagógus
Előadó: Tóth Richárd Ferenc iskolapszichológus
Képek


Tehetséggondozó programok


2017/18. tanév

2017. október 20-21.
26. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
A verseny megvalósítja a tehetséggondozó gimnáziumok közti hatékony hálózati együttműködést.
Fontos eszköz a tehetség-tanácsadás, a pedagógusok és a tehetségekkel foglalkozó intézmények (gimnáziumok, egyetemek (ELTE, BME)) közti kommunikáció szempontjából:
12 gimnázium, 33 tanuló, 6 kísérő tanár a meghívott iskolákból, 14 tanár a szervező gimnáziumból
a versenybizottság 3 tagja: Dr. Zsakó László (ELTE), Dr. Bérces György (ELTE), Dr. Lángi Zsolt (BME)
Képek

2017. november 23.
AUDI gyárlátogatás, Győr
Az elmúlt tanévben országos versenyeken eredményt elérő műszaki érdeklődésű tanulók számára:
45 tanuló és 2 kísérő tanár
Képek

2017. december 21.
Iskolai karácsonyi hangverseny, művészeti bemutató
A művészeti bemutató teszi lehetővé tehetségeink széles körű bemutatkozását.
A karácsonyi műsort 350 tanuló, szülő, pedagógus, meghívott vendég látta.
Képek

2018. január 19.
Játék a véletlennel
Foglakozás a programozás iránti érdeklődés felkeltésére.
Résztvevők: 3 iskola tanulói, összesen 18 fő.
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Szakközépiskola, Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
A foglalkozást megtekinthették az iskolák meghívott képviselői is.
Előadó: Kiss Zsolt (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2018. április 11.
Költészet napi SLAM a Zrínyiben
Egy rendhagyó művészeti ág és az azt művelő tehetségek bemutatkozása.
Host: Karáth Anita tanárnő
Slammerek: Varga Vencel SPZ (iskolánk tanulója 11.N), Gömöri Eszter SPSz (meghívott előadó)
Bánóczi Beáta SPB (meghívott előadó), Pintét Kristóf SPB (meghívott előadó)
Résztvevők: iskolánk tanárai, tanulói (135 fő).
Szervező, egyben fellépő: Varga Vencel 11.N
Képek

2018. április 18.
A Szépirodalmi Műhely előadása: Parti Nagy Lajos Ibusár című műve
Rendező: Bajnóczy Zoltán tanár úr
Szereplők: Léber Lilien 12.A, Nagy Barnabás 11.A, Bogdán Rebeka 11.B, László Marcell 11.B, Jandó Ákos 12.A
Balázs Regina 11.B, Gál Flórián 11.A, Kintli Emese 11.B, Asszisztens: Markó István 10.A
Cél: színész tehetségeink bemutatkozása, felkészülés a Helikoni Ünnepségeken való bemutatkozásra, megmérettetésre.
Képek

2018. május 22.
Statisztikai mutatók becslése - Önvezető autó építő szakkör
Statisztikai mutatók becslése táblázatkezelő program segítségével
A zalaegerszegi járműipari tanpálya kutatási programjához kapcsolódva, a matematika, fizika, programozás területén tehetséges tanulók megtalálása, szűrése a célunk.
Kiemelt cél a tanulók ösztönzése a műszaki, informatikai tudományágakkal való mélyebb foglalkozásra.
Résztvevők: iskolánk 16 tanulója
Előadó: Kiss Zsolt (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2018/19. tanév

2018. szeptember 28.
Dablty a trendekről
Trunk Tamás (Dablty) blogger, vlogger és sneaker két előadást tartott „gólyáink” számára.
A Z generáció tagjainak adott betekintést a divat, a márkák és a trendek világába.
Résztvevők: iskolánk 63 előkészítő évfolyamos tanulója
Előadó: Trunk Tamás
Képek

2018. október 19-20.
27. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
A verseny megvalósítja a tehetséggondozó gimnáziumok közti hatékony hálózati együttműködést. Ösztönzi a természettudományok komplex tanulását.
Fontos eszköz a tehetség-tanácsadás, a pedagógusok és a tehetségekkel foglalkozó intézmények (gimnáziumok, egyetemek (ELTE, BME)) közti kommunikáció szempontjából:
Résztvevők: 14 gimnázium, 26 tanuló, 6 kísérő tanár a meghívott iskolákból, 10 tanár a szervező gimnáziumból,
és a versenybizottság 3 tagja: Dr. Zsakó László (ELTE), Dr. Bérces György (ELTE), Dr. Lángi Zsolt (BME)
Képek

2018. december 11.
ARDUINO programozása – foglalkozás a robotika és az AI iránti érdeklődés felkeltésére
Kreatív egyéni, ill. csoportmunka: áramkörök építése, programozása
Felhasznált eszközök: ARDUINO szerelőkészlet, laptop tanulónként
Az Arduino egy nyílt forráskódú elektronikai fejlesztőplatform, arra tervezve, hogy a különböző projektekben az elektronikus eszközök könnyebben kezelhetőek legyenek.
Résztvevők: iskolánk tizennégy 10. és 11. évfolyamos tanulói
Előadó: Pálovicsné Tusnády Katalin (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2019. március 27.
Nézőművészeti Kft. „A gyáva” című előadása
(rendező: Scherer Péter, szereplők: Scherer Péter, Kovács Krisztián)

Téma: a kábítószer-függőség
Az előadás után beszélgetés egy addiktológussal
Résztvevők: a gimnázium érdeklődő tanulói (66 fő), Karáth Anita tanárnő vezetésével
Előadó: Nézőművészeti Kft.
Képek

2019. április 15.
„Arany 200” emlékévhez kapcsolódó előadás: „Hallgatni Aranyt” – rendhagyó irodalomóra
A költészet napjához közel időzítve, az „Arany 200” emlékévhez kapcsolódó előadásnak adtunk helyet a Magyar Művészeti Akadémia jóvoltából.
Téma: Arany János munkásságának bemutatása rendhagyó irodalomóra keretében
Az előadás címe: (45 perces színészi bemutató, 3-4 budapesti színész érkezik és ad elő számunkra)
Résztvevők: 3 osztály (9.C/AJTP, 9.C, 9.B/Ny tanulói) Karáth Anita tanárnő vezetésével
Kép

2019. április 17.
A ZMG Szépirodalmi Műhelyének Kakukkfészek (Ken Kesey regénye alapján) című előadása
(rendező: Bajnóczy Zoltán tanár úr)

Az előadás az alábbi időpontokban volt megtekinthető a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)
2019. április 15. 13:30 óra
2019. április 16. 8:30 és 13:00 óra
2019. április 17. 8:30, 13:00 és 19:00 óra
Célja: színész tehetségeink bemutatkozása
Résztvevők: Iskolánk színház kultúra iránt érdeklődő tanulói, tanárai
Képek

2019/20. tanév
Gimnáziumunk 125. jubileumi tanéve!

2019. október 18-19.
28. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
A verseny megvalósítja a tehetséggondozó gimnáziumok közti hatékony hálózati együttműködést. Ösztönzi a természettudományok komplex tanulását.
Fontos eszköz a tehetség-tanácsadás, a pedagógusok és a tehetségekkel foglalkozó intézmények (gimnáziumok, egyetemek (ELTE, BME)) közti kommunikáció szempontjából:
Résztvevők: 15 gimnázium, 28 tanuló, 8 kísérő tanár a meghívott iskolákból, 10 tanár a szervező gimnáziumból,
és a versenybizottság 3 tagja: Dr. Zsakó László (ELTE), Dr. Bérces György (ELTE), Dr. Lángi Zsolt (BME)
Képek

2020. március 13-17.
A 29. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny a járvány miatt kialakult helyzet miatt az utolsó pillanatban halasztásra került!

2020/21. tanév

2020. október
A 29. Izsák Imre Gyula természettudományi versenyt a járvány miatt törölni kellett!

2020. december 1.
Tehetségmenedzsment workshop (ONLINE)
A workshop első felében három fiatal tehetséggel ismerkedhettek meg tanulóink, akikkel arról beszélgettek, hogy ki hol tart most, mik a területspecifikus kihívások a szakmájukban az adott területen.
A második részben kisebb csoportokban dolgoztak egy-egy fiatallal, kérdezhettek tőlük bármilyen témáról, ami érdekelte őket: sikerek, kudarcok, a lehetőségeikről, a választásokról, azok nehézségeiről, specializációról, esetleges váltásokról. Meséltek egyetemi, kollégiumi tapasztalataikról, a távoktatásról, online oktatásról, arról, hogy egyetemen hogyan dolgozzák fel a tömegoktatás élményét.
Résztvevők: Iskolánk érdeklődő tanulói, tanárai


Képzések


2017/18. tanév

2018. február 26-28.
Tehetségmentor képzés
Az Új Nemzedék Központ kihelyezett, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzést tartott a Zrínyi gimnáziumban:
„Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára. Tehetségmentor képzés tehetséggondozó szakemberek részére” címmel.
Résztvevők: 24 pedagógus (8-an iskolánkból)

 


www.zmgzeg.edu.hu
Látogatók 2020. jan. 1. óta
(Pageviews: a megnyitott oldalak száma)
Flag Counter